El Centre‎ > ‎

Equip directiu

CÀRREC / NOM

RESPONSABILITATS

Directora

Maria Bover Ripoll

 • Temes relacionats amb el claustre, la CCP i el consell escolar
 • Relacions amb la conselleria
 • Relacions amb l'AMIPA
 • Relacions amb altres institucions
 • Permisos de tot el professorat
 • Assessorament i suport al professorat en temes curriculars
 • Plantilla del professorat

Cap d'estudis

Joan Casasnovas Benejam


 • Admissió dels alumnes
 • Confecció d'horaris
 • Modificacions puntuals dels horaris
 • Temes disciplinaris
 • Control del compliment de l'horari i de les guàrdies
 • Control de les faltes dels alumnes
 • Suport i coordinació pedagògica als tutors
 • Coordinació de les comissions i projectes
 • Assessorament i suport al professorat en temes curriculars

Secretària

Laura Espinosa García

 • Autorització i pagament de factures
 • Manteniment de l'edifici
 • Pagament desperfectes alumnes
 • Assignació del pressupost
 • Gestió del personal de secretària, consergeria i neteja
 • Gestió del correu electrònic
 • Control de la nova normativa publicada al BOIB i BOE
Comments