SOIB‎ > ‎

FCOO07 Formació en competències personals per a l'ocupació


Família professional:FORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Àrea professional:ORIENTACIÓ LABORAL
Codi especialitat:FCOO07
Denominació de l'especialitat formativa:Formació en Competències personals per a l'ocupació
Hores:36
Nivell de qualificació professional:1
Certificat de professionalitat:NO
Programa castellà: Programa formatiu FCOO07

Objectius:
Conèixer els elements que condicionen i dificulten la incorporació al mercat laboral, així com reconèixer aquelles competències  més demandades, reflexionar sobre elles i establir les mesures necessàries per al desenvolupament, i augmentar així l’ocupabilitat.  

Contingut:
1) MERCAT DE TREBALL I EMPLEABILITAT.

La realitat del mercat laboral actual.
Reflexió sobre les competències que puc aportar al mercat.
Anàlisi dels requisits actitudinals de el lloc de treball desitjat.

2) COMPETÈNCIES PERSONALS PER A L’OCUPACIÓ.

Autoconeixement i autoconfiança.
– Autoconcepte i autoestima.
– Fonaments de l’autoconfiança: autoconeixement i acceptació.
– Fortaleses i debilitats. Realització d’un DAFO personal.
– Estratègies per a la millora de l’autoconfiança.
Adaptació al canvi.
– Actitud personal davant el canvi, reflexió i anàlisi.
– Reaccions habituals davant el canvi i les seves conseqüències en l’entorn laboral.
– Exercicis pràctics per desenvolupar actituds flexibles en l’entorn laboral.
Iniciativa
– La importància de la iniciativa en l’obtenció i manteniment d’una ocupació.
– La proactivitat.
– Característiques de les persones amb Iniciativa.
– Transformar idees en acció. Establiment d’objectius i plans d’acció per a l’obtenció d’una ocupació.
Automotivació.
– La motivació intrínseca.
– Establiment de metes personals significatives.
– Causes de la desmotivació i estratègies per manejar-la.
Aprendre a aprendre.
– Els diferents estils d’aprenentatge.
– Interessar-se i motivar-se per aprendre.
– Aprenentatge continu i estabilitat laboral.
Creativitat.
– El pensament divergent.
– La importància de la creativitat en el mercat laboral de el futur.
– Tècniques per desenvolupar la creativitat.

3) COMPETÈNCIES SOCIALS PER A l’OCUPACIÓ.

Comunicació
– La comunicació verbal i no verbal.
– Assertivitat.
– Escolta activa.
Treball en equip
– Que és i que no és treball en equip. Diferències entre el treball en equip i el treball en grup.
– Rols dins de l’equip i exercicis per a descobrir el nostre perfil al treballar en equip.
– Desenvolupament d’habilitats per optimitzar el rendiment d’un equip. Reflexions sobre com treballar en equip al món laboral.
Comments